Velkommen til RAM-løse edb's hjemmeside.

I RAM-løse arbejder jeg med emner i relation til energisektoren, mest el og kraftvarme. Typisk kombineres matematisk modellering og optimering med energisektorspecifikke problemstillinger. 

Noget af arbejdet udføres  i forskningsprojekter i samarbejdede med danske eller udenlandske forskningsinstitutioner og  aktører i energisektoren. Andet udføres som konsulentarbejde. Jeg udvikler også software til specifikke anvendelser i energisektoren.

Se eksempler på tidligere og igangværende arbejde her.

Hans Ravn