Aktuelt

Siden starten af 2003 har jeg været involveret i bl.a. følgende projekter:

 • Validering af elmarkedsmodeller.
 • Deltagelse i projektet Economic and technical research of the Harku-Sindi-Riga 330 kV line for Osaühing Põhivõrk, TSO i Estland, i samarbejde med Ea Energianalyse, COWI og SEAS-NVE.
 • Deltagelse i projektet El til vejtransport, fleksible elsystemer og vindkraft, der udføres for Energistyrelsens energiforskningsprogram sammen med Risø, DTU, Dansk Energi og Energinet.dk.
 • Deltagelse i projektet Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem, der udføres for Energistyrelsens energiforskningsprogram sammen med EA Energianalyse, Risø og Fjernvarmens visionsudvalg.
 • Udvikling af beregningsmodul for Nord Pool.
 • Deltagelse i projektet Wind Variability Management Studies for det irske systemansvar m.fl., der udføres sammen med Risø, IER (University of Stuttgart) og University of Duisburg-Essen.
 • Deltagelse i et projekt om markedsgørelse af forsyningssikkerhed, der udføres for Energistyrelsens energiforskningsprogram sammen med EA Energianalyse, Risø, COWI og DEFU.
 • Projektleder på et projekt om udvikling af en integreret model for det danske gas- og elsystem, der udføres for Energistyrelsens energiforskningsprogram sammen med DTU, Risø, Rambøll, EA Energianalyse og Energinet.dk
 • Deltagelse i et projekt om videreudvikling af prognosemetoder for vindkraft.
 • Nordic Energi Perspectives i et nordisk samarbejde.
 • Udvikling af analysekerne i et nyt spotmarkedssystem SESAM for Nord Pool Spot.
 • Vurdering af udnyttelsen af NorNed elforbindelsen mellem Norge og Holland for det norske Olje- og energidepartementet.
 • Kortsigtet fleksibilitet i elforbruget. Udføres for Energistyrelsens energiforskningsprogram sammen med Risø, EnerginetDK og KTH i Stockholm.
 • Forsyningssikkerhed og økonomisk efficiens. Udføres for Energistyrelsens energiforskningsprogram sammen med Risø, Elkraft System og Eltra.
 • Modellering af imperfekt konkurrence i elmarkedet ved hjælp af Balmorel. Udføres for Energistyrelsens energiforskningsprogram sammen med Elkraft System og COWI.
 • Puddel-projektet om beslutningsstøttesystemer til decentral kraftvarme på markedvilkår, udføres for Eltra.
 • Om optimal drift af decentral kraftvarme på markedsvilkår, udføres for Eltra's PSO-midler sammen med Energi- og Miljødata, dk-teknik og Elsam.   
 • Udvikling af korttidsprognoser for vindkraftproduktion, udføres for Elkraft System's PSO-midler sammen med DTU og Risø.
 • Udvikling af model for analyse af integrationen af vindkraft i det nordeuropæiske elsystem, udføres for EU's forskningsmidler sammen med Risø, Elkraft System, Elsam samt en række udenlandske forskningsinstitutioner. 
 • Vedligeholdelse, udvikling og anvendelse af Balmorelmodellen, en model for el- og kraftvarmesektoren i et internationalt perspektiv, se her.

Der er links til nogle af ovenstående projekter her.